Bảng báo giá ngày 22/01/2022

 • BH
 • Giá bán VNDVND

PC – Học Online 2021

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Các phần mềm học online
Game Liên minh huyền thoại, 1 số game nhẹ tương tự như LOL

 

[PC-01] AMD RYZEN 3 3200G/ A520/ 8GB/ SSD 120GB/ 400W/ FADIL Arctic

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Low Setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Low Setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  – KHÔNG CHƠI ĐƯỢC

 

[PC-02] AMD RYZEN 3 3200G/ A520/ 8GB/ SSD 120GB/ 400W/ XA-20

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Low Setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Low Setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  – KHÔNG CHƠI ĐƯỢC

 

[PC-03] AMD RYZEN 5 3400G/ B450/ 16GB/ SSD 240GB/ 400W/ FADIL Arctic / SAMSUNG 27” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Low Setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Low Setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  – KHÔNG CHƠI ĐƯỢC

 

[PC-04] AMD RYZEN 5 3400G/ B450/ 16GB/ SSD 240GB/ 400W/ FADIL/ MSI 24” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Low Setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Low Setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  – KHÔNG CHƠI ĐƯỢC

 

[PC-05] AMD RYZEN 5 3400G/ B450/ 8GB/ SSD 120GB/ HDD 1TB/ 400W/ MSI SHIELD 110R/ SAMSUNG 24′

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Low Setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Low Setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  – KHÔNG CHƠI ĐƯỢC

 

[PC-06] AMD RYZEN 5 3400G/ B450/ 16GB/ SSD 120GB/ 400W/ AH01 PINK/ WHITE/ SAMSUNG 24”

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Low Setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Low Setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  – KHÔNG CHƠI ĐƯỢC

 

[PC-07] AMD RYZEN 5 3400G/ B450/ 8GB/ SSD M2 256GB/ 400W/ FADIL/ SAMSUNG 24”

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Low Setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Low Setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  – KHÔNG CHƠI ĐƯỢC

 

[PC-08] AMD RYZEN 5 3400G/ B450/ 8GB/ SSD 120GB/ HDD 1TB/ 400W/ GANK 5/ DELL 27” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Low Setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Low Setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  – KHÔNG CHƠI ĐƯỢC

 

[PC-09] AMD RYZEN 5 3400G/ B450/ 8GB/ SSD 120GB/ 400W/ FADIL/ MSI 24” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Low Setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Low Setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  – KHÔNG CHƠI ĐƯỢC

 

[PC-10] AMD RYZEN 3 3200G/ A520/ 8GB/ SSD 120GB/ 400W/ AH01 PINK/ SAMSUNG 24”

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Low Setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Low Setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  – KHÔNG CHƠI ĐƯỢC

 

[PC-11] AMD RYZEN 3 3200G/ A520/ 8GB/ SSD 120GB/ HDD 1TB/ 400W/ FADIL/ MSI 24” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Low Setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Low Setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  – KHÔNG CHƠI ĐƯỢC

 

[PC-12] AMD RYZEN 3 3200G/ A520/ 8GB/ SSD 120GB/ 400W/ XA-20/ SAMSUNG 24”

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Low Setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Low Setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  – KHÔNG CHƠI ĐƯỢC

 

[PC-15] INTEL CORE I3-10105F/ H510/ 8GB/ SSD 120GB/ GTX 1050TI 4GB/ 400W/ XA-20/ SAMSUNG 24” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Low All)

 

[PC-16] AMD RYZEN 5 3600/ B450/ 16GB/ SSD 120GB/ HDD 1TB/ 400W/ GTX 1050TI 4GB/ Gaming X3FX/ SAMSUNG 24”

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Low)

 

[PC-17] AMD RYZEN 5 3600/ B450/ 8GB/ SSD 256GB M2/ 400W/ GTX 1050TI 4GB/ FADIL/ MSI 24” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Low All)

 

[PC-18] INTEL CORE I5-10400F/ B460/ SE224 RGB/ 16GB/ SSD 128GB M2/ HDD 1TB/ 400W/ GTX 1050Ti 4GB/ 300TG/ SAMSUNG 24” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Low All)

 

[PC-19] INTEL CORE I5-10400F/ B460M/ CR-1000/ 16GB/ SSD 120GB/ HDD 1TB/ GTX 1650 4GB/ 400W/ VIEW 21/ MSI 24” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Low All)

 

[PC-20] INTEL CORE I5-10400F/ B460M/ CR1000/ 16GB/ SSD 120GB/ HDD 1TB/ GTX 1050TI 4GB/ 400W/ FADIL ARCTIC/ SAMSUNG 24” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Low All)

 

[PC-21] INTEL CORE I5-10400F/ B460M/ 8GB/ SSD 120GB/ HDD 1TB/ GTX 1050TI 4GB/ 400W/ FADIL/ MSI 24” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Low All)

 

[PC-22] INTEL CORE I5-10400F/ B460M/ SE224 ARGB/ 8GB/ SSD 240GB/ GTX 1050TI 4GB/ 400W/ GANK 5/ MSI 24” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Low All)

 

[PC-23] INTEL CORE I3-10105F/ B460M/ 16GB/ SSD 128GB/ HDD 1TB/ GTX 1650 4GB/ 400W/ FADIL/ SAMSUNG 24” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Low All)

 

[PC-13] INTEL CORE I3-10105F/ H510/ 8GB/ SSD M2 256GB/ GTX 1050TI 4GB/ 400W/ FADIL/ MSI 24” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Low All)

 

[PC-14] INTEL CORE I3-10105F/ H510/ 8GB/ SSD M2 128GB/ GTX 1050TI 4GB/ 400W/ FADIL ARCTIC/ MSI 24” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Low All)

 

[PC-24] INTEL CORE I3-10105F/ H510/ 8GB/ SSD 120GB/ HDD 1TB/ GTX 1650 4GB/ 400W/ FADIL/ SAMSUNG 24” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Low All)

 

[PC-25] INTEL CORE I3-10105F/ H510/ 8GB/ SSD 120GB/ HDD 1TB/ GTX 1050TI 4GB/ 400W/ FADIL/ SAMSUNG 24” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Low All)

 

[PC-26] AMD RYZEN 5 5600X/ B550/ 16GB/ SSD 120GB/ HDD 1TB/ 650W/ GTX 1050TI 4GB/ MSI SHIELD 110R/ SAMSUNG 24” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Low All)

 

[PC-27] INTEL CORE I7-10700/ Z490/ ZOOM 240/ 16GB/ SSD M2 256GB/ HDD 1TB/ GTX 1650 4GB/ 600W/ MSI SHIELD 110R/ MSI 24” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Low All)

 

[PC-28] INTEL CORE I7-10700/ Z490/ SE207/ 16GB/ SSD M2 256GB/ SSD SATA 1TB/ GTX 1650 4GB/ 600W/ LV07 BLACK/ DELL 27” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Low All)

 

[PC-29] INTEL CORE I7-10700/ Z490/ ZOOM 240/ 8GB/ SSD 120GB/ HDD 1TB/ GTX 1650 4GB/ 600W/ VIEW 21/ SAMSUNG 27” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Low All)

 

[PC-30] INTEL CORE I7-10700/ Z490/ ZOOM 360/ 16GB/ SSD 256GB M2/ HDD 1TB/ 650W/ GTX 1660 SUPER 6GB/ LV07 BLACK/ VIEWSONIC 29” 2K

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Medium All)

 

[PC-31] INTEL CORE I5-10400F/ B460/ SE224 RGB/ 16GB/ SSD 120GB/ HDD 1TB/ GTX 1660 SUPER 6GB/ 650W/ LV07 BLACK/ SAMSUNG 27” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Medium All)

 

[PC-32] INTEL CORE I5-10400F/ B460/ SE-224 RGB/ 16GB/ SSD 128GB M2/ HDD 1TB/ GTX 1660 SUPER 6GB/ 600W/ GANK 5/ SAMSUNG 27” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Medium All)

 

[PC-01] AMD RYZEN 3 3200G/ A520/ 8GB/ SSD 120GB/ 400W/ FADIL Arctic

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Low Setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Low Setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  – KHÔNG CHƠI ĐƯỢC

 

[PC-02] AMD RYZEN 3 3200G/ A520/ 8GB/ SSD 120GB/ 400W/ XA-20

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Low Setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Low Setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  – KHÔNG CHƠI ĐƯỢC

 

[PC-33] AMD RYZEN 5 5600X/ B450/ 32GB/ SSD 256GB M2/ HDD 1TB/ 600W/ GTX 1650 4GB/ GANK 5/ DELL 27” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Low All)

 

[PC-35] INTEL CORE I7-10700/ Z490/ SE207/ 32GB/ SSD 256GB M2/ HDD 2TB/ 650W/ GTX 1660 SUPER 6GB/ LV07 WHITE 10FAN/ VIEWSONIC 29” 2K

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Medium All)

 

[PC-34] AMD RYZEN 5 5600X/ B450/ 16GB/ SSD 128GB M2/ HDD 1TB/ 650W/ GTX 1660 SUPER 6GB/ GANK 5/ SAMSUNG 27” 75HZ

HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ CHO SẢN PHẨM

Chạy tốt các ứng dụng văn phòng mới nhất (Word, excel, power point)
Chạy tốt các phần mềm kế toán – phần mềm tính tiền
Chạy được các ứng dụng đồ hoạ, và render, 3D , Revit …
Photoshop, Corel, Ai, AutoCad, Sketchup
Game Liên minh huyền thoại, Fifa online 4 (Max setting)
PUBG Mobile giả lập, Valorant, GTA V, CS.Go (Max setting)
PUBG PC, Cod Warzone, Pes  (Medium High)

 

– [ LAPTOP NEW] ACER Aspire 7 A715-42G-R6ZR/ RYZEN 5-5500U/ 8GB/ SSD 512GB/ GTX 1650 4GB/ 15.6” FHD 144HZ

Hãng sản xuất Acer
Chủng loại Aspire 7 A715-42G-R6ZR (2021) – model giải trí, gaming
Part Number NH.QAYSV.003
Mầu sắc Đen (Charcoal Black)
Bộ vi xử lý AMD Ryzen™ 5 5500U (2.1GHz – 4.0 GHz) 6C/ 12T
Chipset
Bộ nhớ trong 8GB DDR4
Số khe cắm 2
Dung lượng tối đa 32GB
VGA NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4G-GDDR6
Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe
(nâng cấp tối đa 1TB SSD)
Ổ quang None
Card Reader None
Bảo mật, công nghệ Đèn bàn phím; 2 quạt Tản nhiệt ; bản lề mở góc 180o
Màn hình 15.6 inch FHD IPS (1920 x 1080) ComfyView IPS LED LCD 144Hz
Webcam HD
Audio Two built-in stereo speakers
Giao tiếp mạng Gigabit
Giao tiếp không dây  802.11a/b/g/n/acR2+ax +Bluetooth 5.1
Cổng giao tiếp 2 x USB 3.2 Gen 1 ports with one featuring power-off USB charging , 1 x USB Type-C port: USB 3.2 Gen 1 (up to 5 Gbps), 1 x USB 2.0 port, 1 x 3.5 mm headphone/speaker jack, supporting headsets with built-in, microphone, 1 x HDMI® port with HDCP support , 1 x Ethernet (RJ-45) port,1 x DC-in jack for AC adapter
Pin 48Wh Li-ion battery
Kích thước (rộng x dài x cao) 363.4 (W) x 254.5 (D) x 22.9 (H) mm
Cân nặng 2.1kg 
Hệ điều hành Win 10 Home
Phụ kiện đi kèm Cable + Sạc

-[ LAPTOP NEW] ACER Aspire 3 A315-56-502X| I5-1035G1 | 4GB | SSD NVME 256GB | 15.6” FHD

Hãng sản xuất Acer
Chủng loại Aspire 3 A315-56-502X
Part Number NX.HS5SV.00F
Mầu sắc Đen (Shale Black)
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-1035G1 (1.00 – 3.6GHz,6MB) 4C/ 8T
Chipset Intel
Bộ nhớ trong 4 GB onboard
Số khe cắm 1 (khe trống, có thể nâng cấp)
Dung lượng tối đa 20GB RAM
VGA Intel® UHD Graphics
Ổ cứng 256GB PCIe NVMe SSD, còn 1 slop 2.5 trống
(nâng cấp tối đa 2TB HDD và 1TB SSD PCIe NVMe)
Ổ quang None
Card Reader None
Bảo mật
Màn hình 15.6 inch FHD IPS Acer ComfyView LED LCD
Webcam HD
Audio Two built-in stereo speakers; Built-in digital microphone
Giao tiếp mạng Gigabit LAN
Giao tiếp không dây Intel® Wireless-AC 9461/9462, 802.11a/b/g/n/ac wireless LAN, 1×1 MU-MIMO technology, Bluetooth® 5.0
Cổng giao tiếp 1 x USB 3.1, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI,1 x Ethernet, 1 x 3.5 mm Headphone /speaker jack, 1 x DC Jack
Pin 2-cell
Kích thước (rộng x dài x cao) 363.4 (W) x 247.5 (D) x 19.9 (H) mm
Cân nặng 1.7kg
Hệ điều hành Win 10 Home
Phụ kiện đi kèm Cable + Sạc

-[LAPTOP NEW] ACER Aspire 7 A715-75G-56ZL NH.Q97SV.001/ I5-10300H/ 8GB/ SSD 512GB/ GTX 1650 4GB/ LED KB/ 15.6” FHD

Hãng sản xuất  Laptop Acer
Tên sản phẩm Acer Gaming Aspire 7 A715-75G-56ZL NH.Q97SV.001 
Nhóm sản phẩm Laptop | Laptop Gaming
Bộ vi xử lý
Bộ vi xử lý Intel® Core i5-10300H
Tốc độ 2.50GHz upto 4.50GHz, 4 cores 8 threads
Bộ nhớ đệm 8MB Cache
Bộ nhớ trong (RAM)
Dung lượng 8GB DDR4 
Số khe cắm 2 khe, tối đa 32GB
Ổ cứng 
Dung lượng 512GB PCIe NVMe SSD
Tốc độ vòng quay
Khe cắm SSD mở rộng  nâng cấp tối đa 1TB SSD
Ổ đĩa quang (ODD)   Không
Hiển thị 
Màn hình 15.6 inch FHD(1920 x 1080) IPS SlimBezel 60Hz
Độ phân giải 1920*1080
Đồ Họa (VGA) 
Card màn hình NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB GDDR6
Kết nối (Network) 
Wireless Intel® Wireless-Wi-Fi 6 AX200
LAN  1 x Ethernet (RJ-45) port
Bluetooth Bluetooth® 5.0
Bàn phím , Chuột 
Kiểu bàn phím Bàn phím tiêu chuẩn – Đèn nền bàn phím
Chuột Cảm ứng đa điểm
Giao tiếp mở rộng 
Kết nối USB 2 x USB 3.2 Gen 1 ports with one featuring power-off USB charging
1 x USB Type-C port: USB 3.2 Gen 1 (up to 5 Gbps)
1 x USB 2.0 port
Kết nối HDMI/VGA 1 x HDMI®port with HDCP support
Tai nghe 1 x 3.5 mm headphone/speaker jack, supporting headsets with built-in
microphone
Camera HD webcam with:
• 1280 x 720 resolution
• 720p HD audio/video recording
Card mở rộng
LOA 2 Loa
Kiểu Pin 48Wh
Sạc pin Đi kèm
Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm  Windows 10 Home
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 363.4 (W) x 254.5 (D) x 22.9 (H) mm
Trọng Lượng 2.15kg
Màu sắc Charcoal Black

[HẾT HÀNG] [LAPTOP NEW] ACER Nitro 5 2021 AN515-56-51N4 NH.QBZSV.002/ I5-11300H/ 8GB/ SSD NVME 512GB/ GTX 1650 4GB/ 15.6” FHD IPS 144HZ/ RGB KEYBOARD/ BLACK

CPU: Intel® Core i5-11300H (upto 4.40GHz, 8MB) 4 lõi và 8 luồng

RAM: 8GB khe rời DDR4 3200MHz (2 khe, tối đa 32GB)

Ổ cứng: 512GB PCIe NVMe SSD

VGA: NVIDIA® GeForce GTX™ 1650 4GB GDDR6

Màn hình: 15.6 inch FHD(1920 x 1080) IPS 144Hz slim bezel LCD

Pin: 57Wh

Cân nặng: 2.2 kg

Màu sắc: Đen

Tính năng: Đèn nền bàn phím

OS: Windows 10 Home

 

-[ LAPTOP NEW] ACER Aspire 3/ A315-56-37DV/ i3-1005G1/ 4GB/ 256GB SSD PCIe/ UMA/ 15.6′ FHD/ Win 10

Hãng sản xuất Acer
Chủng loại Aspire  3 A315-56-37DV
Part Number NX.HS5SV.001
Mầu sắc Đen
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i3-1005G1 (1.2Ghz, 4MB cache)
Chipset Intel
Bộ nhớ trong 4GB DDR4 (Onboard)
Số khe cắm 1 (khe trống, có thể nâng cấp)
Dung lượng tối đa 20GB
VGA  Intel UHD
Ổ cứng 256GB SSD PCIe NVMe, còn 1 slop 2.5 trống
(nâng cấp tối đa 2TB HDD và 1TB SSD PCIe NVMe)
Ổ quang None
Card Reader SD Card reader
Bảo mật No
Màn hình 15.6 inch Full HD (1920 x 1080), high-brightness Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD
Webcam Yes
Audio Two built-in stereo speakers
Giao tiếp mạng GigaLAN
Giao tiếp không dây 802.11ac • Bluetooth 5.0
Cổng giao tiếp 1 x USB 3.1, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x Ethernet, 1 x 3.5 mm headphone/speaker jack, 1 x DC Jack
Pin 2-cell (36.7Wh)
Kích thước (rộng x dài x cao)
Cân nặng 1.7 kg
Hệ điều hành Win 10
Phụ kiện đi kèm Cable + Adapter

[NEW] ACER Nitro 5 2021/ AN515-45-R3SM/ NH.QBMSV.005/ R5-5600H/ 8GB/ 512GB SSD_PCIe/ GTX1650 4GB/ 15.6′ FHD IPS 144Hz/ Win 10/ 4 Cell 2.3Kg/ Đen/ Nhựa/ RGB KB/ Balo Predator SUV

Hãng sản xuất Acer
Chủng loại Nitro 5 AN515-45-R3SM (2021)
Part Number NH.QBMSV.005
Mầu sắc Đen
Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 5600H (6*3.3Ghz, upto 4.2Ghz)
Chipset Intel
Bộ nhớ trong 8GB DDR4 3200Mhz
Số khe cắm 2
Dung lượng tối đa  

32GB

VGA NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4G-GDDR6
Ổ cứng 512GB SSD PCIe NVMe
(nâng cấp tối đa 2TB SSD và 2TB HDD 2.5-inch)
Ổ quang None
Card Reader None
Bảo mật, công nghệ Đèn bàn phím RGB 4 Zone; Tản nhiệt 2 quạt
Màn hình 15.6 inch FHD IPS (1920 x 1080) 144Hz slim benzel
Webcam HD
Audio Acer TrueHarmony technology; Acer Purified
Giao tiếp mạng Gigabit
Giao tiếp không dây  802.11 SX +Bluetooth 5.0

 

Cổng giao tiếp 1 x USB 3.2 Gen 2 port featuring power-off USB charging; 2 x USB 3.2 Gen 1 ports; 1 x HDMI® 2.0 port with HDCP support; 1 x Ethernet (RJ-45) port; 1 x USB Type-C port: USB 3.2 Gen 2 (up to 10 Gbps); 1 x 3.5 mm headphone/speaker jack, supporting headsets with built-in
microphone; 1 x DC-in jack for AC adapter
Pin 57 Wh
Kích thước (rộng x dài x cao) 363.4 (W) x 255 (D) x 23.9 (H) mm
Cân nặng 2.2 kg
Hệ điều hành Win 10 Home
Phụ kiện đi kèm Cable + Sạc

-[NEW] ACER Aspire 7/ A715-41G-R150 NH.Q8SSV.004/ R7-3750H/ 8GB/ 512GB SSD_PCIe/ GTX1650Ti/4GB/ 15.6′ FHD IPS/ Win 10/ 3 Cell/ 2.1Kg/ Đen/ Nhôm /Led KB/ Balo

Hãng sản xuất Acer
Chủng loại Aspire 7 A715-41G-R150 – model Giải trí, Gaming
Part Number NH.Q8SSV.004
Mầu sắc Black
Bộ vi xử lý AMD Ryzen™ 7 3750H
Chipset AMD
Bộ nhớ trong 8GB DDR4
Số khe cắm 2
Dung lượng tối đa 32GB
VGA NVIDIA® GeForce® GTX 1650Ti 4G-GDDR6
Ổ cứng 512GB PCIe NVMe SSD (nâng cấp được tối đa 1TB SSD)
Ổ quang No
Card Reader No
Bảo mật; công nghệ 2 quạt tản nhiệt.
Màn hình 15.6 inch FHD (1920 * 1080) Acer ComfyView IPS LED LCD
Webcam 720p HD
Audio Two built-in stereo speakers
Giao tiếp mạng LAN 10/100/1000 Mbps
Giao tiếp không dây 802.11a/b/g/n/acR2+ax wireless LAN; 2×2 MU-MIMO technology;  Bluetooth 4.1
Cổng giao tiếp 2 x USB 3.2, 1 x USB Type C, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x Ethernet
Pin 48Wh, Li-ion
Kích thước (rộng x dài x cao) 363.4 (W) x 254.5 (D) x 23.25 (H) mm
Cân nặng 2.1kg
Hệ điều hành Win 10
Phụ kiện đi kèm AC Adapter

[HẾT HÀNG] [LAPTOP NEW] ASUS FX506HCB-HN139T/ I5-11400H/ 8GB/ 512GB/ 4GB RTX3050/ 15.6” FHD 144Hz/ KB RGB

CPU Intel® Core™ i5-11400H Processor 2.7 GHz (12M Cache, up to 4.5 GHz, 6 Cores/ 12 Threads)
RAM 8GB DDR4 2933MHz (2x SO-DIMM socket, up to 32GB SDRAM)
Ổ cứng 512GB SSD M.2 PCIE G3X2, 1x slot M.2
Card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU + Intel® UHD Graphics
Màn hình 15.6″ FHD (1920 x 1080) IPS, 144Hz, Wide View, 250nits, Narrow Bezel, Non-Glare with 45% NTSC, 62.5% sRGB
Cổng giao tiếp 1x RJ45 LAN port
1x USB Type C
3x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1x 3.5mm Combo Audio Jack
Audio DTS:X® Ultra
Bàn phím 1-Zone RGB
Chuẩn LAN 10/100/1000/Gigabits Base T
Chuẩn WIFI 802.11AC (2X2)
Bluetooth v5.0
Webcam HD 720p
Hệ điều hành Windows 10 Home
Pin 3 Cell 48WHr
Trọng lượng 2.3 kg
Màu sắc Gun Metal
Kích thước 35.9 x 25.6 x 2.28 ~ 2.43 cm

-[NEW] Asus ROG Strix G15 G513IH-HN015T/ R7-4800H/ 8GB/ SSD NVME 512GB/ GTX 1650 4GB/ 15.6” FHD IPS 144HZ/ ECLIPSE GRAY/ RGB KEYBOARD

 • CPU: AMD Ryzen 7-4800H (2.9GHz up to 4.2GHz, 8M Cache)  8 cores 16 threads
 • RAM: 8GB DDR4 3200MHz (2x SO-DIMM slot)
 • Ổ cứng: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
 • VGA: NVIDIA Geforce GTX 1650 4GB GDDR6
 • Màn hình: 15.6 inch FHD (1920 x 1080) IPS, Non-Glare, 144Hz AdaptiveSync, Nanoedge
 • Pin: 4-cell, 56WHrs
 • Cân nặng: 2.1KG
 • Màu sắc: Eclipse Gray
 • Tính năng: Đèn nền bàn phím
 • OS: Windows 10 Home

 

-[NEW] Asus Vivobook A515EA-BQ498T | i5-1135G7 | Ram 8G | SSD 512G |Intel® Iris® Xe Graphics |15.6-inch FHD IPS | Bảo mật vân tay | Bạc |

Asus Vivobook A515EA-BQ498T | i5-1135G7 | Ram 8G | SSD 512G |Intel® Iris® Xe Graphics |15.6-inch FHD IPS | Bảo mật vân tay | Bạc |

 

CPU: Intel® Core™ i5-1135G7 (up to 4.20GHz, 8M Cache)

RAM: 8GB DDR4 on board (còn 1 khe ram)

Ổ cứng: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD

VGA: Intel® Iris® Xe Graphics

Màn hình: 15.6-inch FHD (1920 x 1080) 16:9 IPS, 250nits, Anti-glare display

Pin: 3 Cell, 42 Wh

Cân nặng: 1.80 kg

Tính năng: Bảo mật vân tay Màu sắc: Bạc  

OS: Windows 10 Home

-[NEW] Asus VivoBook M513IA-EJ283T (R7-4700U | 8GB | 512GB | AMD Radeon | 15.6-inch FHD | Win 10 | Bạc)

– [NEW] Asus VivoBook M513IA-EJ283T (R7-4700U | 8GB | 512GB | AMD Radeon | 15.6-inch FHD | Win 10 | Bạc)

Máy new – full box – bảo hành Asus 24 tháng

CPU: AMD Ryzen™ 7-4700U (2.00GHz upto 4.10GHz, 8MB)

RAM: 8GB DDR4 + 1slot Ổ cứng: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD +1 khe 2.5” nâng hdd

VGA: AMD Radeon™ Graphics

Màn hình: 15.6-inch FHD (1920 x 1080) 16:9, Anti-glare display, NTSC: 45%, 200nits

Pin: 3-cell, 42WHrs Cân nặng: 1.80 kg

Tính năng: Bảo mật vân tay

Màu sắc: Bạc

OS: Windows 10 Home

[HẾT HÀNG] [NEW] ASUS TUF Gaming F15 FX506HCB-HN141T (Core i7-11800H | 8GB | 512GB | RTX 3050 4GB | 15.6 inch FHD | Win 10 | Eclipse Gray)

ASUS TUF Gaming F15 FX506HCB-HN141T (Core i7-11800H | 8GB | 512GB | RTX 3050 4GB | 15.6 inch FHD | Win 10 | Eclipse Gray)

 

CPU: Intel® Core™ i7-11800H (upto 4.60 GHz, 24MB  Cores 8  Threads 16 )

RAM: 8GB DDR4-3200Mhz SO-DIMM (2x SO-DIMM slots)

Ổ cứng: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD

VGA: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB GDDR6

Màn hình: 15.6 inch FHD (1920×1080) IPS, 144Hz, 16:9, 250nit , anti-glare display, Adaptive-Sync

Pin: 3-cell, 48WHrs

Cân nặng: 2.30 Kg

Màu sắc: Eclipse Gray

OS: Windows 10 Home

[NEW] ASUS TUF Gaming F15 FX506HC-HN002T (Core i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX 3050 4GB | 15.6 inch FHD | Win 10 | Xám)

ASUS TUF Gaming F15 FX506HC-HN002T (Core i5-11400H | 8GB | 512GB | RTX 3050 4GB | 15.6 inch FHD | Win 10 | Xám)

Máy new – Full box – Bảo hành chính hãng Asus

CPU: Intel® Core™ i5-11400H (upto 4.50GHz, 12MB)

RAM: 8GB DDR4-2933Mhz (tối đa 32GB)

Ổ cứng: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD

VGA: NVIDIA® GeForce® RTX 3050 4GB GDDR6

Màn hình: 15.6 inch FHD (1920×1080) IPS, Non-Glare, 144Hz AdaptiveSync, Nanoedge

Pin: 3-cell, 48WHrs

Cân nặng: 2.3KG

Màu sắc: Eclipse Gray

Có đèn bàn phím

OS: Windows 10 Home

– [NEW]ASUS VivoBook Flip 14 TP470EA-EC027T (i3-1115G4 | 4GB | 512GB | Intel UHD Graphics | 14′ FHD Touch | Win 10

Thông số ASUS VivoBook Flip 14 TP470EA-EC027T

CPU Intel Core i3-1115G4 1.7GHz up to 4.1GHz 6MB
RAM 4GB LPDDR4X 3200MHz Onboard
Ổ cứng 512GB SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0
Card đồ họa Intel UHD Graphics
Màn hình 14″ FHD (1920 x 1080) 16:9, Touch, IPS-level Panel, Glossy display, LED Backlit, 250nits, NTSC: 45%, Screen-to-body ratio: 82 %, With stylus support
Cổng giao tiếp
1x Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery
1x USB 3.2 Gen 2 Type-A
1x USB 2.0 Type-A
1x HDMI 1.4
1x 3.5mm Combo Audio Jack
1x DC-in
Finger Print
Audio SonicMaster
Đọc thẻ nhớ Micro SD card reader
Led-Keyboard
Chuẩn WIFI Wi-Fi 6(802.11ax) (2×2)
Bluetooth v5.0
Webcam 720p HD camera
Hệ điều hành Windows 10 Home
Pin 3 Cells 42WHrs
Trọng lượng 1.5 kg
Màu sắc Transparent Silver
Kích thước 32.40 x 22.00 x 1.87 (cm)

-[NEW] Asus Vivobook A415EA-EB557T

CPU: Intel® Core™ i3-1115G4 (upto 4.10GHz, 6MB)

RAM: 8GB DDR4 2666MHz on board

Ổ cứng: 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD

VGA: Intel® UHD Graphics

Màn hình: 14.0 inch (16:9) Đèn LED nền FHD (1920×1080) 60Hz Chống lóa Tấm nền với 45% NTSC

Pin: 3 Cell, 42 Wh

Cân nặng: 1.40 kg

Tính năng: Bảo mật vân tay

Màu sắc: Xám

OS: Windows 10 Home

-[NEW] Asus VivoBook M513IA-EJ735T/ R3-4300U/ 8GB/ 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD/ 15.6″ FHD/ Win10

Hãng sản xuất Laptop Asus
Tên sản phẩm Asus VivoBook M513IA-EJ735T
Nhóm thuộc tính Laptop | Laptop Văn Phòng | Laptop Vivobook
Bộ vi xử lý
Bộ vi xử lý AMD Ryzen 3-4300U
Tốc độ 2.7GHz upto 3.7GHz, 4 cores 4 threads
Bộ nhớ đệm 4MB Cache
Bộ nhớ trong (RAM)
Dung lượng 8GB DDR4 on board
Số khe cắm
Ổ cứng
Dung lượng 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
Tốc độ vòng quay
Khe cắm SSD mở rộng
Ổ đĩa quang (ODD)  Không
Hiển thị
Màn hình 15.6-inch FHD (1920 x 1080) 16:9, Anti-glare display, NTSC: 45%, 200nits
Độ phân giải 1920*1080
Đồ Họa (VGA)
Card màn hình AMD Radeon™ Graphics
Kết nối (Network)
Wireless Wi-Fi 6(802.11ax)
LAN
Bluetooth Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2
Bàn phím , Chuột
Kiểu bàn phím Bàn phím tiêu chuẩn
Chuột Cảm ứng đa điểm
Giao tiếp mở rộng
Kết nối USB 2x Type-C USB3.2 Gen1
2x Type-A USB3.2 Gen11x DDR4 SO-DIMM slot
1x USB3.1 Type A (Gen1)
1x USB3.1 Type C (Gen 1)
Kết nối HDMI/VGA 1x HDMI 1.4
Tai nghe 1x 3.5mm Combo Audio Jack
Camera
Card mở rộng Micro SD card reader
LOA 2 Loa
Kiểu Pin  3-cell, 42WHrs
Sạc pin Đi kèm
Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm Windows 10 Home
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 35.98 x 23.53 x 1.86 ~ 1.86 cm
Trọng Lượng 1.80 kg
Màu sắc Bạc
Xuất xứ Trung Quốc

[NEW] ASUS FX506LH-HN002T/ i5-10300H/ 8GB/ 512G SSD_PCIE G3X2/ GTX1650 4GB/ 15.6′ FHD IPS 144Hz/ Win 10/ 3 Cell/ 2.3Kg/ Gunmetal/ RGB KB

 

Hãng sản xuất Asus
Chủng loại ASUS TUF Gaming F15
Part Number FX506LH-HN002T
Mầu sắc Fortress Gray
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-10300H Processor 2.5 GHZ (8M Cache, up to 4.5 GHz, 4 cores)
Chipset Mobile Intel® HM470 Express Chipsets
Bộ nhớ trong 8GB DDR4 SO-DIMM(2933MHz for i5-10300H/i7-10750H/i7-10870H)
Số khe cắm 2x SO-DIMM slots
Dung lượng tối đa  Up to 32GB
VGA NVIDIA GeForce GTX 1650/ 4GB GDDR6
Ổ cứng 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
Ổ quang None
Card Reader
Bảo mật, Công nghệ
Màn hình 15.6″ inch (16:9) LED-backlit FHD (1920 x 1080) 144Hz Anti-Glare IPS-level Panel with 45% NTSC with Adaptive GSyncN/A , 250 nits, Adobe % 47.1%, SRGB 62.5%.
Webcam 720P HD camera
Audio HD Audio (DTS:X Ultra)
Giao tiếp mạng 10/100/1000 Mbps
Giao tiếp không dây Intel Wi-Fi 6(Gig+)(802.11ax)+Bluetooth 5.1 (Dual band) 2*2
(*BT version may change with OS upgrades.) -RangeBoost
Cổng giao tiếp 1x Type A USB 2.0

1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Display Port and G-Sync

2x Type A USB 3.2 Gen 1//1x 3.5mm Combo Audio Jack

Pin 48WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion
Kích thước (rộng x dài x cao) 35.9 x 25.6 x 2.47 ~ 2.49 cm
Cân nặng 2.30 Kg
Hệ điều hành Windows 10 Home – ASUS recommends Windows 10 Pro for business,

1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required.

Phụ kiện đi kèm ø6.0, 150W AC Adapter, Output: 20V DC, 7.5A, 150W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal

[HẾT HÀNG] Asus VivoBook D409DA/ RYZEN 3-3200U/ 4GB/ SSD 256GB/ VEGA 3/ 14” FHD/ BH 12/2021

Asus VivoBook D409DA

Máy còn bảo hành đến 12/2021

– CPU: CPU AMD Ryzen R3-3200U (4MB, up to 3.50GHz)
– Màn hình: 14.1 inch FHD (1920×1080) Anti-Glare, viền mỏng
– RAM: 4 GB, DDR4 (On board +1 khe), 2400 MHz
– Đồ họa: AMD Radeon Vega 3 Graphics
– Lưu trữ: SSD 256 GB M.2 PCIe,
– Hệ điều hành: Windows 10 Home SL 64-bit
– Pin: 2-3H

[HẾT HÀNG] Asus VivoBook X507UA/ I3-7020U/ 4GB/ HDD 1TB/ UHD620/ 15.6 FHD

Asus VivoBook X507UA

Độ lớn màn hình 15.6 inch Full HD 1920*1080
CPU Intel Core i3-7020U 2.3GHZ
Dung lượng Memory 4GB DDR4 2400MHz
Dung lượng lưu trữ : HDD 1T
Network LAN 10/100/1000 Mbps Wifi IEEE 802.11b/g/n
Chuột • TouchPad • Scroll
• HDMI • •Camera • Microphone • Headphone • Bluetooth
Cổng USB 3.0 – Pin 2-3h

[HẾT HÀNG] Asus VivoBook Max X441MA/ N5000/ 4GB/ SSD 120GB/ 14” HD/ UHD 605

Asus VivoBook Max X441MA

Intel Pentium Silver Processor N5000 (4 x 1.10 GHz), Burst Frequency: 2.70 GHz

Ram 1 x 4GB DDR4/2400MHz

SSD: 120G

14.0″ inch LED backlit HD (1366×768) 60Hz Glare Panel with 45% NTSC

Intel UHD Graphics 605

VGA Web Camera

1 x USB 2.0 ; 1 x USB 3.0 ; 1 x USB 3.1 Type C; 1 x VGA ; 1 x HDMI; 1 x RJ45; 1 x COMBO audio jack

Asus VivoBook A415EA

Asus VivoBook A415EA

Máy like new – Full box còn BH 09/2022 Asus

Intel Core i3 Tiger Lake 1115G4 3.00 GHz

14″ FHD (1920 x 1080) Anti-Glare with 45% NTSC, NanoEdge ,IPS
RAM: 4GB DDR4 2400MHz
Đồ họa: Intel UHD Graphics
Lưu trữ: Intel Optane 32GB (H10) SSD 512 GB NVMe PCIe
1 x USB Type C , 1 x USB 3.1 , 2 x USB 2.0 , 1 x micro SD card slot , bảo mật vân tay
ASUS SonicMaster – Multi-format card reader (SD/SDHC)
HD UVC WebCam with 2 mic – Wifi 802.11 AC (2×2)
Hệ điều hành: Windows 10 bản quyền
Khối lượng: 1.4 kg

Asus X541 i5 6198U

ASUS X541U

Độ lớn màn hình 15.6 inch Độ phân giải HD (1366 x 768)

Intel, Core i5, 6198DU, 2.3 Ghz, 3M Cache, 2.80 GHz,
Dung lượng Memory 4GB
Dung lượng HDD 500G
Drive Loại ổ đĩa quang DVD- RW Super Multimedia
Intel® HD Graphics – Vga rời Nvidia Geforce 920MX (2 GB)
Network LAN 10/100/1000 Mbps Wifi IEEE 802.11b/g/n
Chuột • TouchPad • Scroll
• HDMI • • Camera • Microphone • Headphone • Bluetooth
Cổng USB 3.0 – Cổng đọc Card Reader
Bàn phím full – có bàn phím số
Pin 2h

[HẾT HÀNG] ASUS VivoBook 15 (A512F)/ I5-8265U/ 8GB/ 1TB HDD/ UHD 620/ 15.6 FHD/ BH 09/2021

ASUS VivoBook 15 (A512F)
Máy Like new – còn BH 09/2021 Asus

Intel Core i5-8265U Coffee Lake ; Tốc độ 1.60 GHz (Turbo Boost 3.9 GHz)
15.6″ FHD (1920 x 1080) 60Hz, Anti-Glare, LED Backlit
RAM: 8GB DDR4 2400MHz
Đồ họa: Intel HD Graphics 620
Lưu trữ: 1TB 5400rpm + 1 Slot SSD M.2
2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x Type C USB 3.1, HDMI, Finger Print
ASUS SonicMaster – Multi-format card reader (SD/SDHC)
HD UVC WebCam with 2 mic – Wifi 802.11 AC (2×2)
Hệ điều hành: Windows 10 bảng quyền
Khối lượng: 1.7 kg

[HẾT HÀNG] Asus F454

Asus F454

Màn hình 14 inch  HD

Intel  Core i3-4005U Processor 1.7 GHZ

Dung lượng Memory 4GB

 Dung lượng HDD 500G

Drive Loại ổ đĩa quang DVD- RW Super Multimedia

Intel® HD Graphics 4400

Network LAN 10/100/1000 Mbps Wifi IEEE 802.11b/g/n

 Chuột • TouchPad • Scroll – HDMI • Camera • Microphone • Headphone • Bluetooth

Cổng USB 3.0  –  Cổng đọc Card Reader

Pin 2h

Asus VivoBook S14 S431FA-EB091T

ASUS VivoBook S14 chính là giải pháp đột phá cho tác vụ xử lý hàng ngày, với thiết kế màu sắc nguyên khối độc đáo để khẳng định cái tôi phá cách của bạn với cả thế giới. Thiết kế viền mỏng không chỉ đem đến trải nghiệm xem chân thực mà còn giúp chiếc máy VivoBook S14 trở nên gọn nhẹ và linh hoạt hơn để có thể theo chân bạn đến bất kỳ nơi đâu.

ASUS A456UR (Vàng)

ASUS A456UR

Màn hình 14inch
Intel – Thế hệ 6 – Core i5 – 6200U (2.3GHZ up to 2.8GHz )
Dung lượng Memory 4GB
Dung lượng HDD 500G
Drive Loại ổ đĩa quang DVD- RW Super Multimedia
Intel® HD Graphics
Network LAN 10/100/1000 Mbps Wifi IEEE 802.11b/g/n
Chuột • TouchPad • Scroll
• HDMI • • Camera • Microphone • Headphone • Bluetooth
Cổng USB 3.0 – Cổng đọc Card Reader
Pin 2h

-[LAPTOP CŨ] DELL Vostro 5471 | I5 8250U | 8G | SSD M2 128G + HDD 500G | VGA AMD RADEON 530 | 14 in FULL HD | Led Phím | Vỏ nhôm

Dell Vostro V5471

Hãng sản xuất DELL
Màn hình 15.6 inch Độ phân giải HD (1366 x 768)
Intel® Core™ i5-8250U (6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.40 GHz) Số lõi 4 · Số luồng 8
Dung lượng Memory 8 GB
Dung lượng HDD 500G + SSD M2 128G

Intel® HD Graphics 620 + Card màn hình: Card rời, AMD Radeon 530, 2 GB

Network LAN 10/100/1000 Mbps Wifi IEEE 802.11b/g/n
Chuột • TouchPad • Scroll • HDMI • Camera • Microphone • Headphone • Bluetooth
Cổng USB 3.0 – Cổng đọc Card Reader
Pin 2h – 3h

– [LAPTOP CŨ ]Thinkpad T460S Core i5 6200U | Ram 8GB | SSD 256GB M2 | 14 in FHD IPS

Thinkpad T460S

Máy like new 98-99% – Mỏng nhẹ , chỉ 1.4kg – siêu mỏng

CPU: Intel® Core™ i5   Intel® Skylake  Intel Core i5-6200U Processor 2.3 Ghz (4Mb Cache, Tubo 2.8 Ghz)

Dung lượng RAM: 8GB DDR4 Tốc độ BUS: 2133MHz

Dung lượng SSD: 256GB

IPS LED Backlight , 14 inch Độ phân giải:1920 x 1080 ( Full HD )

Intel HD Graphics 520
Dolby® Home Theater®;Stereo speakers

Kết nối mạng:Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 (2×2)

Cổng giao tiếp:Mini DisplayPort ,Bluetooth 4.1, HDMI:1 cổng; Reader:(1) 4-in-1 SD Card Reader

USB:1 x USB 3.0 , LAN:1 RJ45 , Headphone/Speaker out

Thông tin Pin: 6-cell 51Whr.

Keyboard backlit

Màu sắc:Black

Kích thước:331 x 226.8 x 16.9 – 18.8 mm

Trọng lượng: 1.4kg

– [LAPTOP CŨ ]Thinkpad T460S Core i5 6300U | Ram 8GB | SSD 256GB M2 | 14 in FHD IPS

Thinkpad T460S

Máy like new 98-99% – Mỏng nhẹ , chỉ 1.4kg – siêu mỏng

CPU: Intel® Core™ i5   Intel® Skylake  Intel Core i5-6300U Processor 2.4 Ghz (4Mb Cache, Tubo 3.0 Ghz)

Dung lượng RAM: 8GB DDR4 Tốc độ BUS: 2133MHz

Dung lượng SSD: 256GB

IPS LED Backlight , 14 inch Độ phân giải:1920 x 1080 ( Full HD )

Intel HD Graphics 520
Dolby® Home Theater®;Stereo speakers

Kết nối mạng:Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 (2×2)

Cổng giao tiếp:Mini DisplayPort ,Bluetooth 4.1, HDMI:1 cổng; Reader:(1) 4-in-1 SD Card Reader

USB:1 x USB 3.0 , LAN:1 RJ45 , Headphone/Speaker out

Thông tin Pin: 6-cell 51Whr.

Keyboard backlit

Màu sắc:Black

Kích thước:331 x 226.8 x 16.9 – 18.8 mm

Trọng lượng: 1.4kg

– [LAPTOP CŨ Like New ]Thinkpad T470S Core i7 7500U | Ram 8GB | SSD 256GB M2 | 14 in FHD IPS

Thinkpad T470S

Máy like new 98-99% – Mỏng nhẹ , chỉ 1.3kg – siêu mỏng

CPU: Intel® Core™ i7 – 7500U – 2.70Ghz – Processor (4M Cache, up to 3.50 GHz)
RAM: 8Gb DDR 4  bus 2400GHz
Ổ cứng: SSD 256Gb
Card đồ họa:  Intel HD Graphics 620 to up 4Gb
Màn hình   14 inch Led,  Full HD ( 1920 x 1080 ) IPS. Chống lóa
Wifi / LAN Intel Dual Band Wireless-AC 7280 (802.11ac 2×2) + Bluetooth 4.0: 10/100/1000 Mbps
Các cổng kết nối: 1 x VGA, 1 x mini DP, 3 x USB 3.0, 1 x Integrated Smart card Reader, 1 x Mic / headphone combo, 1 x RJ45, 4-in-1 card reader
Option Camera : 720p HD – Touchpad : TrackPoint with trackpad
Pin: 6 Cells
OS: Windows  10 Pro 64bit
Cân nặng 1.3Kg
Màu sắc Xám đen

– [LAPTOP CŨ Like New ]Thinkpad T470S Core i7 7600U | Ram 8GB | SSD 256GB M2 | 14 in FHD IPS

Thinkpad T470S

Máy like new 98-99% – Mỏng nhẹ , chỉ 1.3kg – siêu mỏng

CPU: Intel® Core™ i7 – 7600U – 2.80Ghz – Processor (4M Cache, up to 3.90 GHz)
RAM: 8Gb DDR 4  bus 2400GHz
Ổ cứng: SSD 256Gb
Card đồ họa:  Intel HD Graphics 620 to up 4Gb
Màn hình   14 inch Led,  Full HD ( 1920 x 1080 ) IPS. Chống lóa
Wifi / LAN Intel Dual Band Wireless-AC 7280 (802.11ac 2×2) + Bluetooth 4.0: 10/100/1000 Mbps
Các cổng kết nối: 1 x VGA, 1 x mini DP, 3 x USB 3.0, 1 x Integrated Smart card Reader, 1 x Mic / headphone combo, 1 x RJ45, 4-in-1 card reader
Option Camera : 720p HD – Touchpad : TrackPoint with trackpad
Pin: 6 Cells
OS: Windows  10 Pro 64bit
Cân nặng 1.3Kg
Màu sắc Xám đen

-[ LAPTOP NEW] DELL VOSTRO 3400-7025/ I5-1135G7/ 8GB/ SSD 256GB/ 14” FHD/ BLACK

Hãng sản xuất  Laptop Dell
Tên sản phẩm Dell Vostro 3400 70253900
Nhóm thuộc tính LaptopLaptop Văn Phòng
Bộ vi xử lý
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5-1135G7
Tốc độ (tối đa 4.20 GHz, 4cores 8 threads
Bộ nhớ đệm 8MB Cache
Bộ nhớ trong (RAM)
Dung lượng 8GB(8GBx1) DDR4 3200Mhz
Số khe cắm
Ổ cứng 
Dung lượng  256GB M.2 PCIe NVMe SSD
Tốc độ vòng quay
Khe cắm SSD mở rộng
Ổ đĩa quang (ODD)   không
Hiển thị 
Màn hình 14.0-inch FHD (1920 x 1080) An ti-glare LED Backlight Non-Touch Narrow Border WVA Display
Độ phân giải 1920*1080
Đồ Họa (VGA) 
Card màn hình Intel Iris Xe Graphics
Kết nối (Network) 
Wireless Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
LAN  LAN (RJ45)
Bluetooth Bluetooth v5.0
Bàn phím , Chuột 
Kiểu bàn phím Bàn phím tiêu chuẩn
Chuột Cảm ứng đa điểm
Giao tiếp mở rộng 
Kết nối USB 2 x USB 3.2
USB 2.0
USB Type-C
Kết nối HDMI/VGA HDMI
Tai nghe
Camera HD webcam
Card mở rộng
LOA 2 Loa
Kiểu Pin 3 cell, 42Wh
Sạc pin Đi kèm
Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm   Windows 10 Home SL + OfficeHS19
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) Dài 328.7 mm – Rộng 239.5 mm – Dày 19.9 mm
Trọng Lượng 1.64 kg
Màu sắc Đen

-[ LAPTOP NEW] DELL INSPIRON 3501-70253898/ I7-1165G7/ 8GB/ SSD 512GB/ NVIDIA MX330 2GB/ 15.6” FHD/ BLACK

Hãng sản xuất  Laptop Dell 
Tên sản phẩm Dell Inspiron 3501 70253898
Nhóm thuộc tính Laptop | Laptop Văn Phòng | Laptop Dell Inspiron
Bộ vi xử lý
Bộ vi xử lý Intel Core i7-1165G7 
Tốc độ tối đa 4.70 GHz, 4 cores 8 threads
Bộ nhớ đệm 12MB Cache
Bộ nhớ trong (RAM)
Dung lượng 8GB (8GBx1) DDR4 3200MHz 
Số khe cắm 2 khe
Ổ cứng 
Dung lượng 512GB M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe
Tốc độ vòng quay
Khe cắm SSD mở rộng
Ổ đĩa quang (ODD)   Không
Hiển thị 
Màn hình 15.6 Inch FHD (1920 x 1080) Anti-Glare 220nits
Độ phân giải 1920*1080
Đồ Họa (VGA) 
Card màn hình NVIDIA GEFORCE MX330 2GB GDDR5
Kết nối (Network) 
Wireless 802.11 AC
LAN  10/100 Mbps
Bluetooth v4.2
Bàn phím , Chuột 
Kiểu bàn phím Bàn phím tiêu chuẩn, có bàn phím số
Chuột Cảm ứng đa điểm
Giao tiếp mở rộng 
Kết nối USB 2x USB 3.2 Gen 1 ports
1x USB 2.0 port
Kết nối HDMI/VGA 1x HDMI 1.4 port
Tai nghe Audio Jack
Camera HD Webcam
Card mở rộng SD-card slot
LOA 2 Loa
Kiểu Pin 3Cell 42WHrs
Sạc pin Đi kèm
Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm  Windows 10 Home + Office Home & Student
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 363.96 x 249 x 19.9 mm
Trọng Lượng 1.96 Kg
Màu sắc Đen

[HẾT HÀNG] [LAPTOP NEW] Dell Latitude 3520 (70251603)/ I3-1115G4/ 4GB/ SSD 256GB/ UHD/ 15.6” HD/ WIN 11

Hãng sản xuất Dell
Chủng loại Latitude 3520
Part Number 70251603
Mầu sắc Đen
Bộ vi xử lý Intel Core™ i3 1115G4 (2 CORES/ 4 THREADS) (3.0Ghz, 6MB Cache)
Chipset Intel
Bộ nhớ trong 4GB DDR4 3200Mhz (1*4GB) 
Số khe cắm 2
Dung lượng tối đa 32GB
VGA  Intel® UHD Graphics
Ổ cứng 256GB PCIe NVMe Class 35 M2 SSD (có slot 2.5 inch)
Ổ quang No
Card Reader Micro SD
Bảo mật, công nghệ
Màn hình 15.6 inch HD (1366 x 768) WVA Anti-glare 60Hz
Webcam HD
Audio 2 * 2 W speakers
Giao tiếp mạng Gigabit
Giao tiếp không dây Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2 X 2, 802.11ax with Bluetooth 5.1
Cổng giao tiếp Audio jack , 1 x USB 2.0, 1 x  USB 3.2 Gen 1 Type-A port 1 x RJ-45 ; 1 x lock slot, 1 x HDMI 1.4 , 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A port PowerShare, 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C™ port
Pin 3 cell 41Wh
Kích thước 326 x 226 x 18.6mm
Cân nặng 1.79Kg
Hệ điều hành Fedora
Phụ kiện đi kèm AC Adapter

[HẾT HÀNG] [LAPTOP NEW] DELL INSPIRON N3501C I3-1115G4/ 4GB/ SSD 256GB/ UHD GRAPHICS/ 15.6” FHD

Hãng sản xuất  Laptop Dell
Tên sản phẩm Dell Inspiron N3501C
Bộ vi xử lý
Bộ vi xử lý  Intel Core i3-1115G4
Tốc độ Tối đa 4.10GHz, 2 cores 4 threads
Bộ nhớ đệm 6MB Cache
Bộ nhớ trong (RAM)
Dung lượng 4GB (1x4GB) DDR4 2666MHz
Số khe cắm
Ổ cứng 
Dung lượng 256GB SSD M.2 PCle Gen3 x4 NVMe
Tốc độ vòng quay
Khe cắm SSD mở rộng
Ổ đĩa quang (ODD)   Không
Hiển thị 
Màn hình 15.6-inch FHD (1920 x1080) Anti-Glare 220nits
Độ phân giải 1920*1080
Đồ Họa (VGA) 
Card màn hình Intel® UHD Graphics
Kết nối (Network) 
Wireless 802.11ac
LAN
Bluetooth BT 4.2
Bàn phím , Chuột 
Kiểu bàn phím Bàn phím tiêu chuẩn –  Có bàn phím số
Chuột Cảm ứng đa điểm
Giao tiếp mở rộng 
Kết nối USB 2 x USB 3.2 Gen 1 ports
1 x USB 2.0 port
Kết nối HDMI/VGA 1 x HDMI 1.4 port
Tai nghe 1 x headset (headphone and microphone combo) port
Camera HD camera (1280 x 720)
Card mở rộng 1 x SD-card slot
LOA 2 Loa
Kiểu Pin 3Cell 42Whrs
Sạc pin Đi kèm
Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm  Windows 10 Home SL
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 363.96 mm x 249 mm x 18 mm – 19.90 mm
Trọng Lượng 1.91 kg
Màu sắc Đen

– [LAPTOP CŨ ] Dell Latitude 5490 | i5 8350 | 8G | SSD M2 256G | 14in Full HD

Dell Latitude 5490

Máy xách tay USA – hàng nguyên bảng

Intel® Core™ i5-8350U 1.7Ghz Processor 6M Cache, up to 3.60 GHz
Intel HD Graphics 620,
8 GB DDR4 bus 2400MHz 2 slots up max to 32GB
14 inch HD WVA  Anti-glare (16:9) WLED Full HD 1920 *1080
SSD M.2 Sata 256 GB
Realtek ALC3246 – High Definition Audio Controller
4 USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 VGA, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 Kensington Lock, Audio Connections: headphone/microphone combo jack
Intel Ethernet Connection I219-LM (10/100/1000/2500/5000MBit/s), Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5),
Bluetooth 4.2
height x width x depth (mm): 21 x 333 x 229
68 Wh Lithium-Polymer thời lượng pin trên 5h
Webcam: Có
1.6 kg

[HẾT HÀNG] Dell Latitude 5289 2-in-1 / I5-7300U/ 8GB/ SSD 256GB/ HD620/ 12.5in cảm ứng

Dell Latitude 5289 2-in-1

Máy xách tay  –  USA – like new
Hãng sản xuất DELL
Màn hình 12.5 inch Anti-Glare LED Backlit Display Full HD 1920*1080 – Cảm ứng – 360
Intel Core i5-7300U CPU @ 2.6GHz (4 CPU)
Dung lượng Memory 8g DDR4
Dung lượng SSD 256G M2
Đồ họa UHD Intel® 620
Network LAN 10/100/1000 Mbps Wifi IEEE 802.11b/g/n
Chuột • TouchPad • Scroll – Led phím
Webcam, USB Type C, USB 3.0, HDMI, Bluetooth, bàn phím full size êm nhẹ, khe cắm thẻ nhớ, đèn bàn phím, bảo mật vân tay…

Máy chỉ nặng 1.1kg

Pin 2-3h tùy ứng dụng

-[LAPTOP CŨ ] Dell Latitude E5570| i7*6600U| RAM 8G| Ổ SSD 256G| AMD Radeon R7 M360| 15.6in Full HD

Dell Latitude E5570

Máy xách tay
Hãng sản xuất DELL
Màn hinh 15.6 inch Anti-Glare LED Backlit Display Full HD 1920*1080
CPU: Intel® Core™ i76600U (4M bộ nhớ đệm, lên đến 3.40 GHz)
Dung lượng Memory 8g DDR4
Dung lượng SSD 256G M2
Đồ họa UHD Intel® 520 + AMD Radeon R7 M360 2G
Network LAN 10/100/1000 Mbps Wifi IEEE 802.11b/g/n
Chuột • TouchPad • Scroll – Webcam
3 x USB 3.0, VGA, Wifi, LAN, Camera, HDMI….

Pin 2h-3h tùy ứng dụng

[HẾT HÀNG] Dell Latitude 7490/ I5-8350U/ 8GB/ SSD 256GB/ HD520/ 14” FHD 1920*1080

Dell Latitude 7490

Máy xách tay
Hãng sản xuất DELL
Màn hinh14.0 inch Anti-Glare LED Backlit Display Full HD 1920*1080
Intel® Core™ i5-8350U 8*1.7Ghz (cache 6Mb) Số lõi 4 · Số luồng 8
Dung lượng Memory 8g DDR4
Dung lượng SSD 256G M2
Đồ họa UHD Intel® 620
Network LAN 10/100/1000 Mbps Wifi IEEE 802.11b/g/n
Chuột • TouchPad • Scroll – Webcam
HDMI, DisplayPort min, USB 2.0 và 3.0, Ethernet (LAN), Bluetooth 4.0, Card-Reader, jack tai nghe.

Pin 2-3h tùy ứng dụng

[HẾT HÀNG] Dell Latitude 7480/ I7-6600U/ 8GB/ SSD 256GB/ HD520/ 14” FHD 1920*1080

Dell Latitude E7480

Máy xách tay
Hãng sản xuất DELL
Màn hinh14.0 inch Anti-Glare LED Backlit Display Full HD 1920*1080
Intel Core i7-6600U Processor 2.6 Ghz (4Mb Cache, Tubo 3.6 Ghz)
Dung lượng Memory 8g DDR4
Dung lượng SSD 256G M2
Intel® HD Graphics 520
Network LAN 10/100/1000 Mbps Wifi IEEE 802.11b/g/n
Chuột • TouchPad • Scroll – Webcam
1 DisplayPort over USB Type C™ with optional Thunderbolt™ 3, 1 Headset/mic combo jack,1 uSD 4.0 Memory card reader,3 USB

Đèn bàn phím
Pin 2-3h tùy ứng dụng

[HẾT HÀNG] Dell E6440/ I7-4600M/ 8GB/ SSD 128GB/ HDD 500GB/ INTEL HD/ 14” HD/ LED PHÍM

DELL  E6440
Hãng sản xuất DELL
Màn hình 14 inch Độ phân giải (1366 x 768) HD Anti-Glare – Chống chói
Intel® Core™ i7-4600M Processor 2.9GHz (4M Cache, Turbo Boost 3.6 GHz)
Dung lượng Memory 8GB
Dung lượng SSD 128G + HDD 500G

Intel® HD Graphics
Network LAN 10/100/1000 Mbps Wifi IEEE 802.11b/g/n
Chuột • TouchPad • Scroll
HDMI  • Microphone • Headphone • Bluetooth
Cổng USB 3.0 – Cổng đọc Card Reader
Pin 2h – Đèn phím

[HẾT HÀNG] Dell 5450/ I5-5300U/ 4GB/ SSD 128GB/ 14” HD/ PIN 2H

DELL  5450
Hãng sản xuất DELL
Màn hình 14 inch Độ phân giải (1366 x 768) HD Anti-Glare – Chống chói
Intel® Core™ i5-5300U (3M bộ nhớ đệm, 2.3 Ghz tối đa 2,90 GHz)
Dung lượng Memory 4GB
Dung lượng SSD 128G

Intel® HD Graphics
Network LAN 10/100/1000 Mbps Wifi IEEE 802.11b/g/n
Chuột • TouchPad • Scroll
HDMI • Camera • Microphone • Headphone • Bluetooth
Cổng USB 3.0 – Cổng đọc Card Reader
Pin 2h

– [LAPTOP CŨ ]Dell Latitude 7470 | I5-6300U | 8GB | SSD 256GB | HD520| 14” FHD 1920*1080 | Led Phím

Dell Latitude E7470

Máy xách tay
Hãng sản xuất DELL
Màn hinh14.0 inch Anti-Glare LED Backlit Display Full HD 1920*1080
Intel® Skylake Core™ I5 6300u (2.4GHz, 3M SmartCache, up to 3.0GHz)
Dung lượng Memory 8g DDR4
Dung lượng SSD 256G
Intel® HD Graphics 520
Network LAN 10/100/1000 Mbps Wifi IEEE 802.11b/g/n
Chuột • TouchPad • Scroll
HDMI • Camera • Microphone • Headphone • Bluetooth
Cổng USB 3.0 – Cổng đọc Card Reader

Đèn bàn phím
Pin 2-3h tùy ứng dụng

-[ LAPTOP CŨ ] Dell Vostro 5568 | i7 7500U | Ram 8G | SSD M2 256G | VGA rời Nvidia 940MX | 15.6in | Led Phím

Dell Vostro V5568

Máy màu xám rất đẹp  97 – 98% – vỏ nhôm

CPU : Intel Core i7 Kabylake 7500U 2.7GHz (4M bộ nhớ đệm, lên đến 3.50 GHz)

RAM : DDR4 8GB

Ổ CỨNG : SSD M2 256 GB

MÀN HÌNH : 15.6 inch FHD 1920 *1080

CARD ĐỒ HỌA : Intell HD Graphics 620 + NVIDIA GreForce 940MX  4G

PIN : 2H

Bàn phím có LED

CỔNG KẾT NỐI : 2 x USB 3.0; 1 x USB 2.0; Combo Audio Jack; HDMI; LAN/RJ45; Multi Card Reader; Fingerprint Reader

THIẾT KẾ : Mỏng Đẹp Sang Trọng Vỏ Nhôm ,Đẳng Cấp Doanh Nhân.

[HẾT HÀNG] Dell N3537

DELL N3537
Hãng sản xuất DELL
Màn hình 15.6 inch Độ phân giải HD (1366 x 768)
Intel Core i7  1.80 GHz turbo  3.0 GHz 4 MB Cache
Dung lượng Memory 8GB
Dung lượng HDD 500G + SSD 128G

Intel® HD Graphics + Card đồ họa rời, AMD Radeon ™ HD 8670M 2G

Network LAN 10/100/1000 Mbps Wifi IEEE 802.11b/g/n
Chuột • TouchPad • Scroll • HDMI • Camera • Microphone • Headphone • Bluetooth
Cổng USB 3.0 – Cổng đọc Card Reader
Pin 2h – 3h

[HẾT HÀNG] Dell Inspiron G3 3590 N5I5518W

Dell Inspiron G3 3590 N5I5518W

 

Máy Like new – Bảo hành Dell Premium Support 06/2021

– Cpu: Intel Core i5 9300H ( 2.4 GHz – 4.1 GHz / 8MB / 4 nhân, 8 luồng )

– Màn hình: 15.6″ (1920 x 1080) An ti-glare LED Backlit  Narrow Border WVA Display

– Ram: 8G DDR4

– Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5 / Intel UHD Graphics 630

– Lưu trữ: 512GB SSD M.2 NVMe + còn trống khe gắn HDD

– 1 x USB Type C / DisplayPort , 1 x USB 3.1 , 2 x USB 2.0 , 1 x SD card slot , LAN 1 Gb/s

– WiFi 802.11ac , Bluetooth 4.2

– 1 x HDMI , Waves MaxxAudio

– Hệ điều hành: Windows 10 Home SL 64-bit

– Pin: 3 cell 51 Wh

– Bàn phím có LED , phím số

– Khối lượng: 2.3 kg

DELL Latitude E5440 i7 – Ram 8G

DELL  Latitude  E5440

Hãng sản xuất DELL

Màn hình 14 inch  HD Anti-Glare – Chống chói

Intel  Core i5-4310U Processor(2.3GHz, 3M Cache, up to 2.9 GHz)

Dung lượng Memory 8GB

 Dung lượng HDD :500G

Drive Loại ổ đĩa quang DVD- RW Super Multimedia

Intel® HD Graphics

Network LAN 10/100/1000 Mbps Wifi IEEE 802.11b/g/n

 Chuột • TouchPad • Scroll – HDMI • Camera • Microphone • Headphone • Bluetooth

Cổng USB 3.0  –  Cổng đọc Card Reader

Pin 2h

DELL VOSTRO 14 3478

Dell Vostro 3478

Hãng sản xuất Dell
Màn hình 14 inch  HD 1366*768 Chống chói Anti Glare, TrueLife LED-Backlit Display
Bộ xử lý Intel Core i5-8250U ( 1.6 GHz – 3.4 GHz / 6MB / 4 nhân, 8 luồng )
Dung lượng Memory 4 GB DDR4
Dung lượng HDD 1T
Intel® UHD Graphics 620 + Vga rời AMD Radeon 520 2GB GDDR5
HDMI 1.4, 2 x USB 3.0, LAN (RJ45), USB 2.0, VGA (D-Sub)
Bảo mật vân tay

– [LAPTOP CŨ] Dell N3568 | I7-7500U | 8GB | SSD 128G | UHD 620 + VGA AMD 2G | 15.6 FHD 1920*1080

Cấu hình
Màn hình 15.6 inch độ phân giải Full HD

Intel Core i7 Kabylake 7500U 2.7GHz (4M bộ nhớ đệm, lên đến 3.50 GHz)
Dung lượng Memory 8GB
Dung lượng SSD 128G
Intel® HD Graphics 620 + AMD Radeon R5 M315 2G
Network LAN 10/100/1000 Mbps Wifi IEEE 802.11b/g/n
Chuột • TouchPad • Scroll • HDMI • Camera •
Microphone • Headphone • Bluetooth® 4.0+HS – Usb 3.0
Cổng đọc Card 5in1 Card Reader
Pin 2H

[HẾT HÀNG] Dell Vostro 3468/ I3-7020U/ 8GB/ HDD 1TB/ UHD 620/ 14” HD

Dell V3468

Cấu hình
Màn hình 14 inch độ phân giải HD
Cpu KabyLake 7th Gen Intel® Core™ i3 7020U
Dung lượng Memory 8GB
Dung lượng HDD 1T
Intel® HD Graphics 620
Network LAN 10/100/1000 Mbps Wifi IEEE 802.11b/g/n
Chuột • TouchPad • Scroll • HDMI • Camera •
Microphone • Headphone • Bluetooth® 4.0+HS – Usb 3.0
Cổng đọc Card 5in1 Card Reader
Pin 2h

-[LAPTOP CŨ] DELL N3576 | I5 8250U |8G | 120G + HDD 500G | VGA AMD RADEON 520 | 15.6 FULL HD

Dell Inspiron 3576

Hãng sản xuất DELL
Màn hình 15.6 inch Độ phân giải HD (1366 x 768)
Intel® Core™ i5-8250U (6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.40 GHz) Số lõi 4 · Số luồng 8
Dung lượng Memory 8 GB
Dung lượng HDD 1T

Drive Loại ổ đĩa quang DVD- RW Super Multimedia
Intel® HD Graphics 620 + Card màn hình: Card rời, AMD Radeon 520, 2 GB

Network LAN 10/100/1000 Mbps Wifi IEEE 802.11b/g/n
Chuột • TouchPad • Scroll • HDMI • Camera • Microphone • Headphone • Bluetooth
Cổng USB 3.0 – Cổng đọc Card Reader
Pin 2h – 3h

[HẾT HÀNG] [LAPTOP NEW] HP 340s G7 (240Q4PA)/ I3-1005G1/ 4GB/ SSD 256GB/ 14” FHD/ XÁM

Hãng sản xuất HP
Chủng loại HP 340S G7 (GREY)
Part Number 240Q4PA
Mầu sắc Xám
Bộ vi xử lý Intel Core i3 1005G1 (1.2Ghz – 3.4Ghz) 2C/ 4T
Chipset Intel
Bộ nhớ trong 4GB DDR4/ 3200MHz
Số khe cắm 2
Dung lượng tối đa
VGA Intel UHD Graphics
Ổ cứng 256GB SSD PCIe (M.2 2280)
Ổ quang No
Card Reader SD-card
Bảo mật, công nghệ Fingerprint ; Administrator Password ; Power-on Password ; TPM ; Intel Software Guard Extensions (SGX)
Màn hình 14.0″ inch FHD
Webcam HP TrueVision HD Camera with integrated dual array digital microphone
Audio Realtek High Definition Audio
Giao tiếp mạng
Giao tiếp không dây Bluetooth 5.0, 802.11 ax
Cổng giao tiếp 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-C ; 2 x USB 3.1 Gen 1 Type-A ; 1 x HDMI ; 1 x Headphone/Microphone combo jack
Pin 3 Cell Int (41.04Wh)
Kích thước (rộng x dài x cao) 32.4 x 22.5 x 1.79 cm (W x D x H)
Cân nặng 1.351 kg
Hệ điều hành Win
Phụ kiện đi kèm Sách hướng dẫn, AC Adapter 45W

[HẾT HÀNG] [LAPTOP NEW] HP Pavilion 14-dv0520TU (46L92PA)/ I3-1125G4/ 4GB/ SSD 256GB/ UHD/ 14” FHD/ SLIVER/ WIN 11

Hãng sản xuất  Laptop HP
Tên sản phẩm HP Pavilion 14-dv0520TU 46L92PA
Nhóm sản phẩm Laptop | Laptop mỏng nhẹ | HP Pavilion 
Bộ vi xử lý
Bộ vi xử lý Intel Core i3-1125G4
Tốc độ upto 3.70 GHz, 4 cores 8 threads
Bộ nhớ đệm 8MB Cache
Bộ nhớ trong (RAM)
Dung lượng 4GB (1 x 4GB) DDR4-3200 MHz
Số khe cắm 2 Khe
Ổ cứng 
Dung lượng 256GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Tốc độ vòng quay
Khe cắm SSD mở rộng
Ổ đĩa quang (ODD) 
Hiển thị 
Màn hình 14 inch diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, micro-edge, BrightView, 250 nits, 45% NTSC
Độ phân giải 1920*1080
Đồ Họa (VGA) 
Card màn hình Intel® UHD Graphics
Kết nối (Network) 
Wireless Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi®
LAN
Bluetooth  Bluetooth® 5 combo
Bàn phím , Chuột 
Kiểu bàn phím Bàn phím tiêu chuẩn
Chuột Cảm ứng đa điểm
Giao tiếp mở rộng 
Kết nối USB 1 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge);
2 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate
Kết nối HDMI/VGA 1 HDMI 2.0
Tai nghe 1 headphone/microphone combo
Camera HP Wide Vision 720p HD camera with integrated dual array digital microphones
Card mở rộng 1 microSD media card reader
LOA 2 Loa
Kiểu Pin 3-cell, 43 Wh Li-ion
Sạc pin Đi kèm
Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm   Windows 11 Home 
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 32.5 x 21.66 x 1.7 cm
Trọng Lượng 1.41 kg
Màu sắc Bạc
Năm SX 2021

[HẾT HÀNG] [LAPTOP NEW] HP 15s-du1105TU (2Z6L3PA)/ I3-10110U/ 4GB/ SSD 256GB/ UHD/ 15.6” HD/ SLIVER

Hãng sản xuất  Laptop HP
Tên sản phẩm HP 15s-du1105TU 2Z6L3PA 
Nhóm sản phẩm Laptop | Laptop Văn Phòng
Bộ vi xử lý
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i3-10110U
Tốc độ 2.10 GHz upto 4.10 GHz, 2 cores 4 threads
Bộ nhớ đệm 4MB Cache
Bộ nhớ trong (RAM)
Dung lượng 4GB (1 x 4GB) DDR4-2666 MHz
Số khe cắm
Ổ cứng 
Dung lượng 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Tốc độ vòng quay
Khe cắm SSD mở rộng
Ổ đĩa quang (ODD)   Không
Hiển thị 
Màn hình 15.6 inch HD (1366 x 768), micro-edge, BrightView, 220 nits, 45% NTSC
Độ phân giải 1366 x 768
Đồ Họa (VGA) 
Card màn hình Intel® UHD Graphics
Kết nối (Network) 
Wireless Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1×1) Wi-Fi®
LAN
Bluetooth Bluetooth® 4.2 combo
Bàn phím , Chuột 
Kiểu bàn phím Bàn phím tiêu chuẩn
Chuột Cảm ứng đa điểm
Giao tiếp mở rộng 
Kết nối USB 1 SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps signaling rate;
2 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate;
Kết nối HDMI/VGA 1 HDMI 1.4b
Tai nghe 1 headphone/microphone combo
Camera HP True Vision 720p HD camera with integrated dual array digital microphones
Card mở rộng 1 multi-format SD media card reader
LOA 2 Loa
Kiểu Pin  3-cell, 41 Wh Li-ion
Sạc pin Đi kèm
Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm  Windows 10 Home
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 35.85 x 24.2 x 1.79 cm
Trọng Lượng 1.74 kg
Màu sắc Bạc
Năm SX 2021

-[LAPTOP CŨ] HP Pavilion 15 | i5 8250U| Ram 4G | SSD 120G + HDD 1T |15.6 Full HD

HP Pavilion 15

Máy màu vàng – nguyên tem hãng – máy đẹp như hình

– CPU: Intel Core i5-8250U ( 1.6 GHz – 3.4 GHz / 6MB / 4 nhân, 8 luồng )
– Màn hình: 15.6″ ( 1920 x 1080 )
– RAM: 1 x 4GB DDR4 2666MHz
– Đồ họa: Intel UHD Graphics 620
– Lưu trữ: 1TB HDD 5400RPM + SSD 120G
– Hệ điều hành: Windows 10 Home SL 64-bit
– Pin: 3 cell 41 Wh Pin liền , khối lượng: 1.9 kg

-Cổng giao tiếp : 2 x USB 3.1 , HDMI , Lan, USB Type- C

-Kết nối không dây:Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

-Khe đọc thẻ nhớ SD , HD WebCam

-[LAPTOP CŨ]HP Probook 640 | I3-4000M | 4GB | SSD 120GB | INTEL HD |14IN

HP Probook 640

Hãng sản xuất HP
Màn hình 14in
Intel® Core™ i34000M Processor (3M Cache, 2.4Gh)
Dung lượng Memory 4GB
Dung lượng SSD 120G

Drive Loại ổ đĩa quang DVD- RW Super Multimedia
Intel® HD Graphics
Network LAN 10/100/1000 Mbps Wifi IEEE 802.11b/g/n
Chuột • TouchPad • Scroll
HDMI • Camera • Microphone • Headphone • Bluetooth
Cổng USB 3.0 – Cổng đọc Card Reader
Pin 2h -3H

[HẾT HÀNG]HP Pavilion 14/ I5-7500U/ 8GB/ SSD 250GB/ INTEL HD/ GT940MX 4GB/ 14”

HP Pavilion 14

– CPU:  Core™ i7 _ 7500U Processor (2.70 GHz, 4M Cache, up to 3.50 GHz)
– Màn hình: 14″
– RAM: 8GB DDR4
– Đồ họa: Intel HD Graphics  + VGA: NVIDIA® GeForce® GT940MX 4GB GDDR3
– Lưu trữ: SSD 250G
– Hệ điều hành: Windows 10 Home SL 64-bit
– Pin: 3 cell 41 Wh Pin liền , khối lượng: 1.9 kg

– Webcam, Wireless, Card Reader, USB 3.0, HDMI

– 802.11ac + Bluetooth 4.0, 2.4 GHz

– Khe đọc thẻ nhớ SD , HD WebCam

[HẾT HÀNG] HP 15/ I3-6006U/ 4GB/ HDD 500GB/ 15.6” FHD

Hp 15
Hãng sản xuất HP
Màn hình 15.6 inch Độ phân giải Full HD (1920*1080)
Intel® Corei36006U (3M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Dung lượng Memory 4GB
Dung lượng HDD 500G
Intel® HD Graphics 620
Network LAN 10/100/1000 Mbps Wifi IEEE 802.11b/g/n
Chuột • TouchPad • Scroll
• HDMI • Camera • Microphone • Headphone • Bluetooth® 4.0+HS
Usb 3.0 – Cổng đọc Card 5in1 Card Reader
Pin 2h

-[LAPTOP CŨ] HP Elitebook 820 | i5 4310U | RAM 4G | SSD 128G | 12.5IN | LED PHÍM

HP Elitebook 840 G2

Hãng sản xuất HP
Màn hình 14 inch
Intel® Core™ i5-5200 U Processor (3M Cache, up to 2.90 GHz)
Dung lượng Memory 4GB
Dung lượng HDD 500G

Drive Loại ổ đĩa quang DVD- RW Super Multimedia
Intel® HD Graphics
Network LAN 10/100/1000 Mbps Wifi IEEE 802.11b/g/n
Chuột • TouchPad • Scroll
HDMI • Camera • Microphone • Headphone • Bluetooth
Cổng USB 3.0 – Cổng đọc Card Reader
Pin 2h – 3H

-[NEW] LENOVO IdeaPad Gaming 3 15ARH05 82EY00JXVN/ R5-4600H/ 8GB/ 256GB SSD PCIe/ GTX1650 4GB / 15.6′ FHD IPS 120Hz/ Win 10 3 Cell 2.2Kg Led KB Đen

Thông số kĩ thuật:

Thương hiệu Lenovo
Model IdeaPad Gaming 3 15ARH05 82EY00JXVN
CPU AMD Ryzen 5-4600H 2.90GHz upto 4.20GHz, 6 cores 12 threads
RAM 8GB DDR4 3200MHz (2x SO-DIMM socket, up to 16GB SDRAM)
Ổ cứng 256GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe 3.0×4
Card đồ họa NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 + Intel UHD Graphics
Màn hình 15.6″ FHD (1920 x 1080) IPS, 250nits, Anti-Glare, 120Hz , 45% NTSC , 16:09
Cổng giao tiếp 1x USB 3.2 Type-C Gen 1
2x USB 3.2 Gen 1
1x HDMI 2.0
1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
Chuẩn Lan Gb Lan
Chuẩn WIFI 802.11 AX
Bluetooth 5.1
Camera 720p with Privacy Shutter
Loa 2 Loa
Kiểu Pin 3 Cell, 45Wh
Hệ Điều Hành Windows 10 Home
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 359 x 249.6 x 24.9 mm
Trọng Lượng 2.2 Kg

-[NEW] LENOVO IdeaPad Gaming 3 15ARH05 82EY00N3VN/ R7-4800H /8GB/ 512GB SSD PCIe/ GTX1650/4GB /15.6′ FHD IPS 120Hz Win 10 3 Cell 2.2Kg Led KB Đen

Thông số kĩ thuật:

Thương hiệu Lenovo
Model IdeaPad Gaming 3 15ARH05 82EY00N3VN
CPU AMD Ryzen 7-4800H 2.90GHz upto 4.20GHz, 8 cores 16 threads
RAM 8GB DDR4 3200MHz (2x SO-DIMM socket, up to 16GB SDRAM)
Ổ cứng 512GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe 3.0×4
Card đồ họa NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 + Intel UHD Graphics
Màn hình 15.6″ FHD (1920 x 1080) IPS, 250nits, Anti-Glare, 120Hz , 45% NTSC , 16:09
Cổng giao tiếp 1x USB 3.2 Type-C Gen 1
2x USB 3.2 Gen 1
1x HDMI 2.0
1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
Chuẩn Lan Gb Lan
Chuẩn WIFI 802.11 AX
Bluetooth 5.1
Camera 720p with Privacy Shutter
Loa 2 Loa
Kiểu Pin 3 Cell, 45Wh
Hệ Điều Hành Windows 10 Home
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 359 x 249.6 x 24.9 mm
Trọng Lượng 2.2 Kg

[HẾT HÀNG] LENOVO YOGA 520/ I3-7130U/ 4GB/ 1TB/ HD 620/ 14” HD CẢM ỨNG 360

Lenovo Yoga 520-14IKB  – Màn hình cảm ứng

– CPU: Intel Core i3-7130U ( 2.7 GHz / 3MB / 2 nhân, 4 luồng )
– Màn hình: 14″ ( 1366 x 768 ) , cảm ứng
– RAM: 1 x 4GB DDR4 2400MHz
– Đồ họa: Intel HD Graphics 620
– Lưu trữ: 1TB HDD 5400RPM
– Hệ điều hành: Windows 10 Home SL 64-bit
– Pin: 2 cell 35 Wh Pin liền , khối lượng: 1.8 kg

[HẾT HÀNG] Lenovo Ideapad S145

Lenovo Ideapad S145

Máy like new

– CPU: Intel® Corei58265U (6M bộ nhớ đệm, lên đến 3,90 GHz)
– Màn hình: 15.6   FHD 1920*1080
– RAM: 8GB
– Đồ họa:Card đồ họa rời, NVIDIA GeForce MX110, 2GB

– Lưu trữ: SSD: 256 GB, M.2 SATA3, Hỗ trợ khe cắm HDD SATA
– Hệ điều hành: Windows 10 Home SL 64-bit
– Cổng kết nối : 2 x USB 3.0 , 1 x USB 2.0 , 1 x SD card slot , LAN 1 Gb/s
– Cổng xuất hình : 1 x HDMI – Webcam

Lenovo Ideapad S145-15IIL i5-1035G1

Lenovo Ideapad S145-15IIL i5-1035G1

 
Màn hình 15.6 inch Full HD (1920 x 1080)  60Hz, Tấm nền TN, Chống chói Anti-Glare
Intel core i5-1035G1 (1.00GHz, 6MB)
Dung lượng Memory 8GB DDR4 2666MHz
Dung lượng SSD 512GB  PCIe,
VGA Intel UHD Graphics
One USB 2.0, two USB 3.1 Gen 1, 4-in-1 media reader (MMC, SD, SDHC, SDXC),
HDMI 1.4b, AC power adapter jack, headphone / microphone combo jack802.11ac 1×1 Wi-Fi + Bluetooth 5.0, M.2 Card
Bluetooth 5.0 wireless, integrated in Wi-Fi + Bluetooth combo adapter
Webcam

[HẾT HÀNG] Surface Pro 5 | Core i5 / RAM 8GB / SSD 256GB/ Màn hình 2K

Surface Pro 5 | Core i5 / RAM 8GB / SSD 256GB

Máy like new – Đã dán Film Screen Chống trầy – Miếng Dán Full body bảo vệ thân máy
Phụ kiện :Bàn phím Surface Pro Signature Type Cover + bút Surface Pen + Sạc Zin theo máy
Cấu hình
CPU: Intel® Core™ i5-7300U
Ram: 8GB
Ổ cứng: SSD 256GB
VGA: Intel® UHD Graphics
Display: 12.3” PixelSense™ 2736 x 1824 (267 PPI) Touch ( Cảm ứng)
Color: Platinum
Weight: 0.775Kg
 • Film Screen Protector chống trầy màn hình
 • Miếng dán Full Body bảo vệ thân máy
 • Surface Pro Signature Type Cover
 • Surface Pen

– [ LAPTOP NEW] MSI Bravo 15 B5DD-264VN/ RYZEN 7 5800H/ 8GB/ SSD 512GB/ RADEON RX 5500M 4GB/ 15.6” FHD 144HZ/ WIN 11

Hãng sản xuất MSI
Chủng loại Bravo 15 B5DD (2021)
Part Number 264VN
Mầu sắc Đen
Bộ vi xử lý AMD Ryzen 7-5800H Upto 4.4Ghz (8C/ 16T)
Chipset
Bộ nhớ trong 8GB DDR4 (3200Mhz)
Số khe cắm 2
Dung lượng tối đa 64GB
VGA AMD Radeon RX5500M, GDDR6 4GB
Ổ cứng 512GB NVMe PCle Gen3x4 SSD(1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3);
1x M.2 SSD Combo slot (NVMe PCIe Gen3 / SATA))
Ổ quang No
Card Reader
Keyboard Single backlight KB (red)
Màn hình 15.6 inch FHD (1920*1080), IPS
Webcam HD type (30fps@720p)
Audio 2x2W Speaker
Giao tiếp mạng Gigabit LAN
Giao tiếp không dây 802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.1
Cổng giao tiếp 1xMic-in/Headphone-out Combo Jack, 1x RJ45, 1x (4K @ 30Hz) HDMI, 2x Type-C USB3.2 Gen1, 2x Type-A USB3.2 Gen1
Pin 3 cell, 52Wh
Kích thước (rộng x dài x cao) 359 x 254 x 21.7 mm
Cân nặng 1.96 kg
Hệ điều hành Windows 11 Home
Phụ kiện đi kèm Cable + sạc

-[ LAPTOP NEW] MSI Bravo 15 B5DD-265VN/ RYZEN 5 5600H/ 8GB/ SSD 512GB/ RADEON RX 5500M 4GB/ 15.6” FHD 144HZ/ WIN 11

CPU AMD Ryzen 5 5600H 3.3GHz up to 4.2GHz 16MB (6C/ 12T)
RAM 8GB DDR4 3200MHz (2x SO-DIMM socket, up to 64GB SDRAM)
Ổ cứng 512GB SSD M.2 PCIE (1 slot)
Card đồ họa AMD Radeon™ RX 5500M 4GB GDDR6 + AMD Radeon™ Graphics
Màn hình 15.6″ FHD (1920 x 1080) IPS, 144Hz, Thin Bezel, Anti-Glare with 45% NTSC
Cổng giao tiếp 1x Type-C USB3.2 Gen1
2x Type-A USB3.2 Gen1
1x Type-A USB2.0
1x RJ45
1x (4K @ 30Hz) HDMI
1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack
Audio 2x 2W Speaker
Bàn phím Backlight Keyboard (Single-Color, Red)
Đọc thẻ nhớ None
Chuẩn LAN Gb LAN
Chuẩn WIFI AMD Wi-Fi 6E RZ608
Bluetooth v5.1
Webcam HD type (30fps@720p)
Hệ điều hành Windows 11 Home
Pin 3 Cell 53.5WHr
Trọng lượng 2.35 kg
Màu sắc Đen
Kích thước 359 x 259 x 24.95 mm

[HẾT HÀNG] [LAPTOP NEW] MSI Gaming GF63 Thin 10SC-468VN/ I5-10500H/ 8GB/ SSD 512GB/ GTX 1650 4GB MAX-Q/ LED KB/ 15.6” FHD 144HZ

Hãng sản xuất MSI
Chủng loại GF63 10SC
Part Number 468VN
Mầu sắc Đen
Bộ vi xử lý CPU Intel Core i5 10500H Processor 2.5GHz up to 4.5GHz 8MB , 6 Cores/ 12 Threads
Chipset Intel® HM470
Bộ nhớ trong 8GB DDR4 (3200Mhz) (8GB *1)
Số khe cắm 2
Dung lượng tối đa 32GB
VGA Nvidia Geforce GTX 1650 MaxQ, GDDR6 4GB
Ổ cứng 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD
Khả năng mở rộng lưu trữ:SSD: 1x M.2 SSD Combo slot (NVMe PCIe Gen3 / SATA)HDD: 1x 2.5″ SATA HDD
Trọng lượng 1,86Kg
Card Reader No
Keyboard Single backlit (red)
Màn hình 15.6 inch FHD (1920*1080), 144Hz 45% NTSC IPS
Webcam HD type (30fps@720p)
Audio 2x2W Speaker
Giao tiếp mạng Gigabit LAN
Giao tiếp không dây Intel Wi-Fi 6 AX201(2x2ax)+BT5

-[ LAPTOP NEW] MSI GF63 Thin 10SC-020VN/ I7-10750H/ 8GB/ SSD 512GB/ GTX 1650 MAX-Q 4GB/ 15.6” FHD IPS 144HZ/ LED KEYBOARD/ BLACK

 • CPU: Intel Core i7 10750H
 • RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512GB SSD
 • VGA: NVIDIA GTX GTX1650 4GB
 • Màn hình: 15.6 inch FHD 144hz
 • Bàn phím: có đèn led
 • HĐH: Win 10
 • Màu: Đen

[HẾT HÀNG] [NEW] MSI GF65 Thin 10UE 228VN (Core i7-10750H | 16GB | 512GB SSD | RTX 3060 6GB | 15.6 inch FHD | Win 10)

MSI GF65 Thin 10UE 228VN (Core i7-10750H | 16GB | 512GB SSD | RTX 3060 6GB | 15.6 inch FHD | Win 10)

Máy new – Full box – bảo hành chính hãng MSI

CPU: Intel® Core™ i7-10750H (2.60GHz upto 5.00GHz, 12MB) Số lõi 6 · Số luồng 12

RAM: 16GB (8GB x 2) DDR4 3200MHz (tối đa 64GB)

Ổ cứng: 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD

VGA: nVidia Geforce RTX 3060 Max-Q 6GB GDDR6 Màn hình: 15.6 inch FHD (1920*1080), 144Hz 45% IPS

Pin: 3 cell, 51Whr

Cân nặng: 1.86 kg

Tính năng: Đèn nền bàn phím

Màu sắc: Đen

OS: Windows 10 Home

-[NEW] MSI Bravo 15 B5DD-028VN/ R7-5800H/ 8GB/ 512GB SSD PCIE G3X2/ RX5500M 4GB/ 15.6′ FHD IPS 144Hz/ Win 10/ 3 Cell / 1.96Kg/ Đen

Tên sản phẩm MSI Bravo 15 B5DD 028VN 
Bộ vi xử lý
Bộ vi xử lý AMD Ryzen 7-5800H
Tốc độ 3.20GHz upto 4.40GHz, 8 cores 16 threads
Bộ nhớ đệm
L2 Cache: 4MB
L3 Cache: 16MB
Bộ nhớ trong (RAM)
Dung lượng 8GB DDR4 3200MHz
Số khe cắm 2 khe, tối đa 64GB
Ổ cứng 
Dung lượng 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD
Tốc độ vòng quay
Khe cắm SSD mở rộng
Ổ đĩa quang (ODD)   Không
Hiển thị 
Màn hình 15.6 inch FHD (1920*1080), 144Hz 45%NTSC IPS-Level
Độ phân giải 1920*1080
Đồ Họa (VGA) 
Card màn hình AMD Radeon RX 5500M 4GB GDDR6
Kết nối (Network) 
Wireless Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax)
LAN  Gb LAN
Bluetooth Bluetooth v5.1
Bàn phím , Chuột 
Kiểu bàn phím Bàn phím tiêu chuẩn – Single backlight KB(Red)
Chuột Cảm ứng đa điểm
Giao tiếp mở rộng 
Kết nối USB 2x Type-C USB3.2 Gen1
2x Type-A USB3.2 Gen1
Kết nối HDMI/VGA 1x (4K @ 30Hz) HDMI
Tai nghe 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack
Camera HD type (30fps@720p)
Card mở rộng
LOA 2 Loa
Kiểu Pin 3 cell, 52Whr
Sạc pin Đi kèm
Hệ điều hành (bản quyền) đi kèm  Windows 10 Home
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 359 x 254 x 21.7 mm
Trọng Lượng 1.96 kg
Màu sắc Đen
Xuất xứ Trung Quốc

-[NEW] MSI Bravo 15 A4DCR-270VN/ R5-4600H/ 8GB/ 256GB SSD PCIE G3X2/ RX5300M 3GB/ 15.6′ FHD IPS 144Hz/ Win 10/ 3 Cell/ 1.96Kg/ Đen

Hãng sản xuất MSI
Chủng loại Bravo 15 A4DCR (2020)
Part Number 270VN
Mầu sắc Đen
Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5-4600H
Chipset
Bộ nhớ trong 8GB DDR4 (3200Mhz)
Số khe cắm 2
Dung lượng tối đa 64GB
VGA AMD Radeon RX 5300M 3GB GDDR6
Ổ cứng 256GB NVMe PCle SSD

(1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3);
1x M.2 SSD Combo slot (NVMe PCIe Gen3 / SATA))

Ổ quang No
Card Reader
Keyboard Single backlight KB (red)
Màn hình 15.6 inch FHD (1920*1080), IPS 144Hz
Webcam HD type (30fps@720p)
Audio 2x2W Speaker
Giao tiếp mạng Gigabit LAN
Giao tiếp không dây 802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.1
Cổng giao tiếp 1xMic-in/Headphone-out Combo Jack, 1x RJ45, 1x (4K @ 30Hz) HDMI, 2x Type-C USB3.2 Gen1, 2x Type-A USB3.2 Gen1
Pin 3 cell, 51Wh
Kích thước (rộng x dài x cao) 359 x 254 x 21.7 mm
Cân nặng 1.96 kg
Hệ điều hành Windows10 Home
Phụ kiện đi kèm Cable + sạc

-[NEW] MSI GF63 10SC-014VN/ i5-10200H/ 8GB/ 512GB SSD PCIE G3X2/ GTX1650 Max Q 4GB/ 15.6′ FHD IPS 144Hz/ Win 10/ 3 Cell/ 1.86Kg/ Đen

Hãng sản xuất MSI
Chủng loại GF63 10SC
Part Number 10SC-014VN
Mầu sắc Đen
Bộ vi xử lý Intel Core i5-10200H
Chipset Intel® HM470
Bộ nhớ trong 8GB DDR4 (2666Mhz)
Số khe cắm 2
Dung lượng tối đa 32GB
VGA GTX1650 Max Q 4GB DDR6
Ổ cứng 512GB NVMe PCle SSD

Khả năng mở rộng lưu trữ:

1x M.2 SSD NVMe PCle gen3 slot

1x M.2 SSD Combo slot (NVMe PCle gen3/SATA)

Ổ quang No
Card Reader No
Keyboard Single backlit (red)
Màn hình 15.6 inch FHD (1920*1080), 144Hz
Webcam FHD type (30fps@1080p)
Audio 2x2W Speaker
Giao tiếp mạng 1xRJ45 – Gigabit LAN
Giao tiếp không dây Intel Wi-Fi 6 AX201(2x2ax)+BT5.1
Cổng giao tiếp 1x Mic-in/Headphone-out combo jack

1x RJ45

1x (4K @ 30Hz) HDMI

2x Type-C USB3.2 Gen1

2x Type-A USB3.2 Gen1

Pin 3 cell, 51Wh
Kích thước (rộng x dài x cao) 359 x 254 x 21.7 mm
Cân nặng 1.86 kg
Hệ điều hành Windows10 Home
Phụ kiện đi kèm Cable + sạc

[HẾT HÀNG] MSI Modern 14 B10MW 636VN/ I3-10110U/ 8GB 3200MHZ/ SSD 256GB NVME/ 14” FHD/ UHD (NEW BH12T)

Thương hiệu: MSI

Màn hình: 14 inch FHD IPS

CPU: Intel i3-10110U

VGA: Intel UHD Graphics

Ram: 8GB 3200MHz

Ổ cứng: 256 SSD

OS: Window 10

Trọng lượng: 1.19 kg

Pin: 3Cell 39Whrs

Màu sắc: Xám

[HẾT HÀNG] MSI Modern 14 B11MO 682VN/ I3-1115G4/ 8GB 3200MHZ/ SSD 256GB NVME/ 14” FHD 100% SRGB/ UHD (New BH12T)

CPU: Intel® Core™ i3-1115G4 (tối đa 4.10 GHz, 6MB)

RAM: 8GB(8GBx1)DDR4 3200MHz (2 Khe, tối đa 64GB)

Ổ cứng: 256GB NVMe PCIe SSD

VGA: Intel® UHD Graphics

Màn hình: 14 inch FHD (1920*1080), 60Hz 72%NTSC IPS-Level, close to 100%sRGB

Pin: 3 cell , 39Whr

Màu sắc: Blue Stone

Tính năng: Đèn nền bàn phím

Cân nặng: 1.3 kg

OS: Windows10 Home

– SẠC APPLE 20V-4.25A Magsafe 2 (85W)

 • Sạc 20V-4.25A Magsafe 2
 • Điện áp vào: AC 100V – 240V
 • Điện áp ra: 20V-4.25A
 • Công suất: 85W
 • Chuẩn chân kết nối: Magsafe 2
 • Bảo hành: 06 tháng (Đổi mới)

– SẠC APPLE 18.85V-4.6A Magsafe 1 (85W)

 • Sạc 18.85V-4.6A Magsafe 1
 • Điện áp vào: AC 100V – 240V
 • Điện áp ra: 18.85V-4.6A
 • Công suất: 85W
 • Chuẩn chân kết nối: Magsafe 1
 • Bảo hành: 06 tháng (Đổi mới)

– SẠC APPLE 16.5V-3.65A Magsafe 1

 • Sạc APPLE 16.5V-3.65A
 • Điện áp vào: AC 100V – 240V
 • Điện áp ra: 16.5V-3.65A
 • Công suất: 60W
 • Chuẩn chân kết nối: Magsafe1
 • Bảo hành: 06 tháng (Đổi mới)

– SẠC APPLE 16.5V-3.65A Magsafe 2

 • Sạc APPLE 16.5V-3.65A
 • Điện áp vào: AC 100V – 240V
 • Điện áp ra: 16.5V-3.65A
 • Công suất: 60W
 • Chuẩn chân kết nối: Magsafe2
 • Bảo hành: 06 tháng (Đổi mới)

Sạc HP Envy Kim Nhỏ CHÍNH HÃNG 65W 19V 3.33A

Sạc Dell Game ZIN 19.5V 6.7A (130W) Kim Lớn

Sạc Dell Slim 19.5V 4.62A (90W) Kim Lớn

Sạc Dell Zin 19.5V 3.42A (65W) Kim Nhỏ

Sạc Dell Type-C Zin 20V 2.25A (45W)

 • Sạc Dell 45W Type C Zin 20V 2.25A
 • Điện áp vào: AC 100V – 240V
 • Điện áp ra: DC 20V – 2.25A
 • Công suất: 45W
 • Chuẩn chân kết nối: Type-C
 • Bảo hành: 06 tháng (Đổi mới)